A A A

Firma Twoje OKNA.net to także twój montaż stolarki okienej.

      W ofercie mozemy zaproponowąć : 

  1. montaż tradycyjny,
  2. montaż ciepły,
  3. montaż w warstwie ocieplenia na konsolach.

Pozwolę Państwu opisąć różnice w montażach .

Tradycyjny

Montaż okna polega na przymocowaniu go do ściany i właściwym uszczelnieniu jego. Należy jednak zadbać o należytą jakość tych prac. Tylko wówczas będziemy mieli pewność, że okna będą poprawnie funkcjonowały przez cały okres eksploatacji.

Czym grozi niepoprawny montaż okna?

Niewłaściwy, niedokładny montaż wpływa praktycznie na wszystkie parametry użytkowe stolarki. Ewentualne błędy, będące często skutkiem wykonywania prac na własną rękę, mogą prowadzić do odkształceń, a nawet pęknięć profili okiennych. W efekcie będziemy mieli problem z ich łatwym i szczelnym zamykaniem. Z kolei brak właściwego uszczelnienia jest przyczyną przewiewów, powstawania mostków termicznych, a także zawilgocenia ścian i rozwoju grzybów oraz pleśni. Aby uniknąć podobnych problemów powinniśmy pamiętać zarówno o precyzji wykonania poszczególnych czynności, ale też o zachowaniu ich odpowiedniej kolejności.

Osadzanie okna w otworze okiennym

 Ramę należy dokładnie wypoziomować oraz porównać jej przekątne stabilizując ją przy pomocy klinów. Zyskujemy tym samym pewność, że ma ona w rzeczywistości kąty proste. Okno do ściany przytwierdza się za pomocą kotew montażowych lub dybli (dużych śrub przechodzących bezpośrednio przez ościeżnicę).

Uszczelnienie na łączeniu ościeżnicy okiennej ze ścianą

Po zamocowaniu okna przestrzenie pomiędzy ścianą, a ościeżnicą trzeba wypełnić poliuretanową pianką montażową. Gdy pianka zastygnie, odcina się jej nadmiar, wyjmuje wcześniej włożone kliny, 3 luki wypełnia ponownie pianką poliuretanową. W celu ustabilizowania okna w płaszczyźnie muru należy pozostawić na stałe te kliny, na których okno stoi.

Uwaga

Pianka montażowa (wbrew swojej nazwie) stanowi tylko izolację termiczną i akustyczną. Nie służy więc do mocowania okna - funkcję tę pełnią kotwy lub dybie. Poza tym na skutek długotrwałego działania wilgoci może się ona wykruszać. Dlatego też połączenie okno-mur należy zabezpieczyć odpowiednimi materiałami (np. zaprawą tynkarską lub silikonem).

Ciepły montaż okien (tzw. montaż trójwarstwowy) jest to wielowarstwowy montaż okien z wykorzystaniem taśm paroprzepuszczalnych i paroszczelnych oraz pianek poliuretanowych lub taśm rozprężnych PURS. Wykorzystywana jest zasada „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz” zgodnie z zasadami montażu okien wg niemieckiego RAL. Montaż taki pozwala wyeliminować mostki termiczne powstające na łączeniu muru z oknem. Głównym zadaniem tego systemu jest wyeliminowanie strat ciepła związanych z zawilgoceniem materiału izolującego przestrzeń pomiędzy ramą okienną a murem. Jako uzupełnienie całego systemu polecamy Państwu montaż okien z „ciepłym parapetem”, jest to perfekcyjne połączenie okna z murem w części podprogowej, eliminujące w tym miejscu wszelkie mostki termiczne.

Ciepły montaż okien, zalety, :

– trwałe uszczelnienie miejsc osadzenia okien i drzwi,
– zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej,
– skuteczne zapobieganie powstawaniu pleśni wokół ramy okna lub drzwi.

Montaż okna w warstwie ociepleniu

Istnieją dwie szkoły wykonania montażu okna w warstwie ocieplenia. Wedle pierwszej, najpierw mocujemy okno mechanicznie poza obrysem muru, a potem otaczamy ramą inaczej kosole i uszczelniamy połączenie. Według drugiej, najpierw tworzymy ramę, jakby przedłużenie muru konstrukcyjnego i w niej mocujemy okno, uszczelniając połączenia.

Nasz czytelnik oczekiwał podpowiedzi, jakie okna i wedle jakiego sposobu montowane, najlepiej odpowiadałyby jego zindywidualizowanym potrzebom przy założeniu wyposażenia budynku w urządzenia przeciwsłoneczne. Tak ogólnie miało być szczelnie, ciepło i na jego kieszeń.

Po wielu dyskusjach uznaliśmy, że pójście w całości wedle prawideł pierwszej szkoły, pociąga za sobą nazbyt wiele trudności i komplikacji dla inwestora, a skutki ewentualnych niedokładności mogą wpłynąć niekorzystnie na ostateczną charakterystykę budynku. Szkoła druga, budziła zaś jego wątpliwości natury ekonomicznej. W ten sposób powstał pomysł na… hybrydę. Całkiem niesystemowe połączenie technik i materiałów występujących w obu metodach i technologiach montażu okien w warstwie ocieplenia.

Wybór montażu zależy od inwestora. Każdy moznataż jest dobry, wszystko zależy tak naprawdę od ekipy montującej.

 

20170921 133811

20170921 134716

20170921 134728